Overzicht beschikbare modules

Ter ondersteuning
van je groeiproces

Deze e-modules zijn bedoeld om je mentaal welzijn te versterken. Ze helpen je om meer grip te krijgen op processen waarmee de meeste mensen wel eens worstelen. Ze stimuleren jou om nieuwe dingen uit te proberen en te komen tot andere ervaringen.
Op de startpagina van elke module vind je meer uitleg over het doel, de focus en de opbouw ervan. 

In combinatie
met je therapie

De veranderingen die in therapie in gang worden gezet, geraken meer verankerd dankzij de e-modules.
Je hulpverlener verkent samen met jou welk type zelfhulp in welke fase van je zorgtraject aangewezen is. 
Wil je je 'huiswerk' graag delen? Download je persoonlijk materiaal en neem het mee naar de sessie of laad het op via de documententool in QIT online.

Steeds
toegankelijk

Via je persoonlijk account heb je steeds toegang tot de leeromgeving van QIT online. Via eender welk toestel met internetverbinding kan
je de 
e-modules doorlopen. 
Automatisch wordt bijgehouden waar je je in je proces bevindt.
Ook als je therapie is afgelopen, kan je met je persoonlijk account de
e-modules blijven gebruiken.

Op je eigen 
tempo

Elke module bestaat uit verschillende bouwstenen die je op een bepaalde manier aan de slag laten gaan met het betreffende proces: teksten, filmpjes, reflectie-opdrachten, oefeningen,...
Jij kiest wat het beste werkt voor jou. Ook het tempo bepaal je helemaal zelf.